fb index Twitter_logo_4

International Women’s Day at the women’s museum of Antalya, Turkey

Antalya, turizm sayesinde Türkiye’nin uluslararası yüzüdür. Antalya dünya buluşmalarına en uygun ve cazip ortamı sunmaktadır.

Antalya binyıllar boyunca ünlü, güçlü ve etkili kadınlar tarihini barındırır: Bugün, dünden geri kalmamalıdır. Antalya en çok göç alan ve en hızlı büyüyen kentlerimizdendir. Bu sağlıksız büyümenin sıkıntıları en çok kadınların ve dolayısıyla çocukların hayatına yansımaktadır. Antalya kozmopolit yapısıyla, geleneksel yapısı arasındaki çatışmaların ve her kesim ve katmandan kadınların fazlasıyla örneklendiği, metropol bir kenttir. Kadınları da toplumsal rollerin etkin çeşitliliğine bağlı olarak sosyal-kültürel çeşitliliğinde de çok zengin bir yelpaze sunmaktadır. Antalya’da hiç küçümsenemeyecek ölçüde, geçmişten günümüze bir kadın hareketi vardır.

Antalya is the international face of Turkey thanks to tourism. Antalya offers the most convenient and attractive environment for international encounters.

Antalya contains a history of famous, powerful and influential women since thousands of years. Today’s achievements shouldn’t be overshadowed by yesterdays. Antalya is one of the fastest growing cities and among the ones that receives the most immigrants. The drawbacks of this unhealthy growth is reflected in the lives of women and hence their children. Cosmopolitan Antalya, with its conflicts between modernity and traditional structures, is a metropolitan city inhabited by women from all walks of life.  Its women offer a rich range of social and cultural diversity, which rests on the bearing of their societal roles. There has been a woman’s movement in Antalya for a considerable time and which shouldn’t be overlooked.

Antalya Kadın Müzesi, bu yıl Dünya Kadınlar Günü kutlamaları için AKRA iş birliği ile farklı bir kutlama geliştirdi.

Antalya Women Museum organized different celebration by cooperating with AKRA for World Women’s Day celebrations.

ANTALYA AKRA KADINI DİYORKİ

Antalya Akra Women say :

 

Dijital dünyanın süratle geliştiği ve sosyal medyanın dünya ile buluşmamızda bu kadar önemli olduğu dikkate alınarak Antalya’nın ve Antalya kadınlarının sesini “AKRA / TEPEDEN” dünyaya biz de duyuracağız. Antalya Antik Çağlardan bugüne kadar kadının hep öne çıktığını ve toplumda önder yerini aldığını görüyoruz. Türk kültüründe de kadının sahip olduğu bu yeri ve değeri biliyoruz. Antalya’nın ve Antalya Kadının ülkemiz dışındaki imajının doğru algılanması için sosyal medyada kullanacağımız mesajları İngilizce olarak da yayınlayacağız.

Taking into consideration that the digital world is developing rapidly and social media is so important to contact the world, we will also hear make of Antalya and Antalya women heard from the “AKRA / TEPEDEN” to the world. We notice that Antalya is a city where women have always been prominent and leading in society from Antiquity to today. We also know the position and the value that women have in Turkish culture. We will also post messages in English that we will use in the social media for the correct perception of Antalya and Antalya Woman’s image for foreign countries.

 

ANTALYA KADIN MÜZESİ – AKRA KADINLARI

ANTALYA WOMEN MUSEUM – AKRA WOMEN

Bahşedilmiş özel bir güç, tılsımlı bir ışık var başlarında: En yükseklerdeler.

There is a special power, a charming light, bestowed on their heads. They are at the highest places.

 

Erkek dünyasının erkek koşullarına rağmen başarmışlar.

They have succeeded despite the male conditions of the male world.

 

Hem anne ve de eş olmuş hem de işlerinde kariyer yapmışlar.

They are both mothers and spouses, as well as successful business women.

 

İki ayakları üzerinde her daim dimdik durmuşlar: Öz güvenliler.

They are self confident.

 

Tepeler çıkmanın verdiği bir güç, bir güzellik var aydınlık yüzlerinde.

There is a power and a beauty on their bright faces by climbing up to the hills.

 

Ve gülümsüyorlar korkusuzca.

And they smile fearlessly.

 

Sevgililer, saygınlar, inançlılar, uygarlar.

They are beloved, respectable, believers, civilized.

 

Cumhuriyetin rol modelleri AKRA KADINLAR.

Role models of the Republic AKRA WOMEN

AKRA KADINLARI

Barbra Reinprecht

Piyanist Pianist

Canan Tungar

Toplum Gönüllüsü Community Volunteer

Çiçek Akbaş

Jinekolog – Sanatçı Gynecologist – Artist

Ebru Manavoğlu

Şehir Plancısı  City Planner

Elif Dağdeviren

Yapımcı UAFF Direktörü Producer Director of UAFF

Gaye Doğanoğlu

Turizmci Tourism Professional

Havva İşkan Işık

Arkeolog – Akademisyen  Archaeologist – Academician

Hülya Bilgin

İnşaat Mühendisi  Civil Engineer

Işık Yargın

Turizmci  Tourism Professional

Kate Clow

Yürüyüş Yolları Eksperti  Trekking Road Expert

Keziban Kan

Girişimci  Entrepreneur

Melike Gül

Bürokrat  Bureaucrat

Nilgün Polat

Dalgıç  Diver

Rojbin Epözdemir

Öğrenci  Student

Sebahat Çevik

Mimar   Architect

Yeliz Gül Ege

Turizmci  Tourism Professional

 

 

Basin Bildirisi – Newsletter

Facebooktwitterpinterest

 

The presentation of the “Antalya Woman of the Year” award took place on the first of February at the Akra Hotel in Antalya.

This year’s presentation of the Prof. Dr. Jale Inan Award was expected with great interest and there were also many representatives of official institutions among the numerous guests. Among them was the deputy governor of Antalya, the mayor and his wife, representatives of the Chamber of Commerce and of the Antalya Promotion Foundation, under the auspices of which the Antalya Women’s Museum was founded in 2015.

The day for the award ceremony is always the first of February, the birthday of Prof. Dr. Jale Inan, the first female Archaeologist of Turkey.

She studied in Berlin and Munich because at that time in Turkey it was not possible to study archaeology. In 1947 she became an assistant to Arif Müfid Mansel, the first Ordinary Professor for Classical Archaeology in Turkey, and his successor in 1975. Prof. Dr. Jale Inan was a member of the German and Austrian Archaeological Institute.

Before the award ceremony, a panel discussion took place under the moderation of the well-known entrepreneur and filmmaker Elif Dağdeviren.

Under the theme “To live with women makes life beautiful”, she discussed the role and life of women in Turkey with the guest speaker Iclal Aydin, an actress and author.

Elif Dağdeviren; “The Antalya Women’s Museum is very important for me not just as a woman, but especially as a woman who devotes her life to women’s questions. In Turkey, in Anatolia, on this soil, which is bearing the word “mother” (ana) in the name – it would be impossible not to support such an institution as the Women’s Museum. “

Iclal Aydin underlined the importance of the Antalya Women’s Museum as a platform for strong women in Antalya, who are presented in individual portraits on the website of the virtual museum.

Ms. Yeliz Gül-Ege, vice chairman of the Antalya Women’s Museum, finally announced the decision of the advisory board.

The decision was made on Sibel Önder, a young lawyer. Due to her courage, dedication, empathy and meticulous detective work, 7 years after the rape and murder of the only 16-year-old Sezgi Kırıt the suspects could be arrested. The criminal proceedings are continuing.

Web site: www.antalyawomenmuseum.com

Facebook: https://www.facebook.com/AntalyaKadinMuzesi/

Twitter: https://twitter.com/kadinmuzesi07

Instagram: https://www.instagram.com/antalyakadinmuzesi/

Facebooktwitterpinterest